Werknemers met schulden

Een passende oplossing voor uw werknemers

Als werkgever heeft u het beste met uw werknemers voor. Maar wat als u te maken heeft met werknemers met schulden? Het hebben van schulden kan voor veel werknemers een reden zijn zich ziek te melden op het werk. En wellicht merkt u een daling in de productiviteit. Echter, u kunt als werkgever een hoop doen. Ten eerste door het bespreekbaar te maken. En ten tweede door een onafhankelijke, gecertificeerde budgetcoach van SchuldenPlan in te schakelen.

Hebben uw werknemers schulden?

Zowel in het belang van uw werknemers als in het belang van uw bedrijf is het zaak dat er adequaat en in een vroegtijdig stadium wordt gereageerd op signalen dat er werknemers zijn met schulden. Wat heeft uw personeel nodig? En op welke manier kunt u uw werknemers ontlasten? Door goede communicatie kunt u als werkgever het ziekteverzuim op termijn terugdringen. SchuldenPlan raadt dan ook altijd aan om vooral in gesprek te gaan met uw personeel. Door betrokken te zijn met de werkvloer, kunt u samen met uw werknemers passende oplossingen zoeken.

werknemers met schulden

De werkwijze van SchuldenPlan

Wanneer u als werkgever problemen signaleert bij uw werknemers die betrekking hebben op schulden, neem dan direct contact op met SchuldenPlan. Na uw goedkeuring zal een onafhankelijke budgetcoach contact met de betreffende werknemer opnemen en zo snel mogelijk een thuisbezoek met hem of haar inplannen. Middels een persoonlijk gesprek met de werknemer zal in kaart gebracht worden wat de aard van het probleem is, wat de hoogte van de schulden is en hoe deze problemen het beste aangepakt kunnen worden. Er wordt een plan van aanpak op maat opgesteld, toegespitst op de persoonlijke situatie van de werknemer. Als werkgever wordt u gedurende het gehele traject door SchuldenPlan op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Uw werknemers met schulden ontzien

Wellicht zijn er naast het plan van aanpak van SchuldenPlan nog andere mogelijkheden om uw werknemers met schulden tijdelijk wat te ontzien en extra tijd te geven zijn of haar situatie op orde te brengen. Het draait in een dergelijke situatie immers om wederzijds begrip. Goede communicatie scheelt hierin vaak het halve werk!

Over SchuldenPlan

SchuldenPlan.nl is een gecertificeerde en onafhankelijke partij als het gaat om werknemers met schulden of geldproblemen. Een persoonlijke budgetcoach zal samen met u uw problemen het hoofd bieden en uw schulden proberen terug te dringen en geleidelijk af te lossen.

Contact opnemen?

Heeft u als werkgever behoefte aan een partner die een oplossing voor uw werknemers kan vinden als het gaat om het aanpakken van financiële schulden? Neem dan contact op met SchuldenPlan.nl. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 020 – 30 36 000. Voor werknemers met schulden kiest SchuldenPlan een oplossing op maat.