Loonbeslag werknemer

Beslag op het loon van uw werknemer?

Steeds meer werkgevers worden geconfronteerd met schulden van werknemers. Zeker ten tijde van de economische crisis werd er vaak loonbeslag gelegd op het loon van werknemers. Wat houdt loonbeslag van uw werknemer in? En wat kunt u als werkgever hierin betekenen? Voor meer informatie over het loonbeslag van uw werknemer neemt u contact op met een deskundige budgetcoach van SchuldenPlan.

Wat houdt het loonbeslag voor uw werknemer in?

Bij een loonbeslag wordt op vonnis van een rechter een deel van het loon van een werknemer ingevorderd. Dit is vaak het geval als er sprake is van het structureel niet nakomen van financiële verplichtingen. Een gerechtelijk deurwaarder wordt dan ingeschakeld om beslag te leggen op het loon. Middels een vonnis of een dwangbevel wordt dit vastgelegd. Als werkgever wordt u door de gerechtelijk deurwaarder op de hoogte gesteld van het loonbeslag. Dit alles met als doel de schulden van de werknemer onder controle te brengen en uiteindelijk af te lossen.

De kans op verbetering

Door het loonbeslag krijgt uw werknemer de kans zijn of haar financiële verplichtingen alsnog na te komen. De hoogte van het invorderingsbedrag wordt vastgesteld op basis van leeftijd, gezinssamenstelling en de zogenaamde beslagvrije voet. De beslagvrije voet houdt in dat iedere inwoner van Nederland het recht heeft op een minimum inkomen om in zijn of haar inkomen te voorzien.

Discreet in gesprek

In het geval van loonbeslag wordt u als werkgever op de hoogte gesteld van de situatie van uw werknemer. SchuldenPlan raadt u aan om op een discrete manier met deze informatie om te gaan. U realiseert het zichzelf misschien niet direct, maar u als werkgever kunt veel betekenen. Ga in gesprek en zorg voor duidelijke afspraken.

Binnen 24 uur een plan!

SchuldenPlan kan al in een vroegtijdig stadium waardevol zijn voor uw bedrijf. Wanneer u besluit contact met ons op te nemen, krijgt de betreffende werknemer een persoonlijke budgetcoach toegewezen om alle zaken omtrent het loonbeslag te bespreken. Er wordt in samenspraak met werkgever, werknemer en coach gekeken op welke manier we de financiële situatie in balans kunnen brengen. In een intakegesprek wordt de situatie besproken en vervolgens ligt er binnen 24 uur een plan van aanpak klaar. Toekomstgericht en met oog op verbetering.

Loonbeslag werknemer

Wilt u meer weten over SchuldenPlan?

Heeft u behoefte aan meer informatie over wat u kunt doen als werkgever? Neem contact op met SchuldenPlan als u geconfronteerd wordt met loonbeslag van uw werknemer en bel naar: 020 – 30 36 000.