Loonbeslag werkgever

Wat u als werkgever moet weten

In toenemende mate worden werkgevers geconfronteerd met schulden en geldproblemen van werknemers. Wat houdt loonbeslag voor u als werkgever in? En welke verplichtingen heeft u ten aanzien van uw werknemers? Wilt u meer informatie over loonbeslag? Als werkgever neemt u contact op met de gecertificeerde budgetcoaches van SchuldenPlan.

De schulden van uw werknemer onder controle

In het geval van loonbeslag wordt een deel van het salaris van een werknemer ingevorderd. Dit gebeurt echter alleen op vonnis van de rechter. Op het moment dat een werknemer om wat voor reden dan ook zijn of haar financiële verplichtingen bij niet kan nakomen, kan een deurwaarder ingeschakeld worden en beslag leggen. Dit moet echter wel bij vonnis of dwangbevel vastgelegd worden. Door op de hoogte te zijn van het loonbeslag als werkgever op het loon van de werknemer, worden de schulden van de werknemer onder controle gehouden.

Loonbeslag werkgever

Voorwaarden aan loonbeslag

Door het loonbeslag kan de werknemer de financiële verplichtingen uiteindelijk alsnog nakomen. De hoogte van het in te vorderen bedrag wordt niet door de werkgever bepaald. Dit is afhankelijk van de zogenaamde beslagvrije voet. Iedere inwoner van Nederland heeft recht op een minimum bedrag om in zijn of haar onderhoud te voorzien. Dit bedrag wordt bepaald op basis van leeftijd en gezinssamenstelling.

Signaleert u problemen bij uw werknemers?

Heeft u als werkgever te maken met werknemers met schulden? In het geval van loonbeslag wordt u als werkgever op de hoogte gesteld van de situatie van de werknemer. SchuldenPlan raadt u aan om discreet met deze informatie om te gaan en u behulpzaam op te stellen. Wellicht is het mogelijk om zelf wat meer toe te lichten over schuldenproblematiek en hoe u uw werknemers als werkgever bij kunt staan.

Schakel SchuldenPlan in

Uw werknemers zijn zeer waardevol voor uw bedrijf. Schakel dan ook vroegtijdig SchuldenPlan in. Een budgetcoach van SchuldenPlan kan een helpende hand bieden. In samenwerking tussen werkgever, werknemer en budgetcoach wordt een passende en persoonlijke oplossing gevonden om de financiële situatie weer in balans te brengen. Dit alles gericht op het optimaal functioneren van uw werknemer. Dus heeft u te maken met een loonbeslag? Als werkgever schakelt u direct de hulp van SchuldenPlan in!

Meer informatie nodig?

SchuldenPlan biedt u een helpende hand in het onder controle brengen van de financiële problemen van uw werknemers. Heeft u behoefte aan meer informatie of wilt u een afspraak maken met een van onze budgetcoaches? Neem contact op met SchuldenPlan als u geconfronteerd wordt met loonbeslag als werkgever en bel naar: 020 – 30 36 000 of e-mail: aanvraag@schuldenplan.nl.